جایی که utorrent نصب شده است


اغلب، کاربران نصب uTorrent، تلاش برای پیدا کردن پوشه ای که در آن نصب شده است. دلایل این ممکن است متفاوت باشد: از جستجو برای فایل های پیکربندی به حذف دستی فایل های برنامه.

نسخه های قدیمی uTorrent در پوشه نصب شده اند "فایل برنامه" در دیسک سیستم. اگر نسخه کلاینت قدیمی تر از 3 دارید، آنگاه به آنجا نگاه کنید.

فایل های پیکربندی در این مورد در مسیر هستند C: Users حساب شما AppData رومینگ.

نسخه های جدید به طور کامل در مسیر فوق نصب شده اند.

زندگی کوچک از نویسنده است. برای پیدا کردن مکان که در آن فایل اجرایی برنامه (در مورد ما، uTorrent) واقع شده است، شما باید بر روی میانبر راست کلیک کنید و انتخاب کنید محل فایل. پوشه ای با برنامه نصب شده باز می شود.

همچنین هنگامیکه روی یک میانبر هدر می دهید، محل فایل در یک راهنمایی نمایش داده می شود.

حالا شما می دانید کجا پرونده ی torrent client uTorrent را پیدا کرده اید.